Dhaka University Journal of Biological Sciences

The official Journal of the Faculty of Biological Sciences, Dhaka University.

Vol 27, No 1 (2018)

Table of Contents

Articles

Shahid Akhtar Hossain
PDF
i-v
Shafrina Samia, Mahfuza Khanam
PDF
1-7
Mahmud Hasan
PDF
9-16
Chhanda Karmaker, Afroza Hossain, Fariea Bakul, Sumaia Ali Raisa
PDF
17-25
Mihir Lal Saha, Mist. Dilara Akter, Tahsin Khan, Aneesa Ansari, Mohammad Nurul Islam
PDF
27-36
Rifat Samad, Parveen Rashid, JL Karmoker Karmoker
PDF
37-48
Nafiza Ferdowshi, Ummee Habiba Shithee
PDF
49-56
Md Mostavi Enan Eshik, Nusrat Jahan Punom, Mst Khadiza Begum, Tahsin Khan, Mihir Lal Saha, Mohammad Shamsur Rahman
PDF
57-68
Kishwar Jahan Shethi, Mabia Khanam Doty, Saima Jahan Liza, Parveen Rashid
PDF
69-74
Mosheur Rahman, Mohammad Shamimul Alam, Md. Golam Rabbane
PDF
75-83
Najmun Naher, Shamim Shamsi, Md Rawshan Ali, Md Abul Bashar
PDF
85-92
Farhana Islam, Shamim Shamsi Shamim Shamsi, Md Abul Bashar
PDF
93-100
Nadra Tabassum
PDF
101-111