Vol 23, No 2 (2014)

Table of Contents

Articles

Md. Mahamud Hasan, Tania Hossain, Ashish Kumar Majumder, Pilu Momtaz, Tarana Sharmin, Abu Sufian, Sharif Akhteruzzaman
PDF
101-107
Md. Maksudul Alam, M.A. Bashar, Humayun Reza Khan
PDF
109-117
Mt. Tahmina Karim, Sharmin Musa, Dinesh Mondal, Hamida Khanum
PDF
119-125
Md. Junayed Ahmed, K.S. Hossain, M.A. Bashar
PDF
127-133
Dharmendra Singh, Sarnam Singh, V.R. Lekshmi, Sukumar Dutta
PDF
135-146
Md. Saidur Rahman, Hamida Khatun
PDF
147-156
Amatun Karim, Parveen Rashid, Rifat Sama, J. L. Karmoker
PDF
157-164
Tahmina Haque, Mohammad Zashim Uddin, Mihir Lal Saha, Md. Abdul Mazid, Md. Abul Hassan
PDF
165-171
M. A. Aziz, M.S. Hossain, M. J. Uddin
PDF
173-178
A. M. M. Golam Adam, Nargis Jahan
PDF
179-185
Monowara Parveen, Syed Tanveer Rahman, Shaheen Islam, Sultana Sarwatara Zaman, Jena Hamadani, Naila Zaman Khan
PDF
187-195
Tahmina Ahmed, Hamida Khanum, Priyanka Barua, Tuhinur Arju, Muhammed Salah Uddin, Rashidul Haque
PDF
197-204