Vol 62, No 1 (2014)

Table of Contents

Articles

Khnd Md Mostafa Kamal, Naimul Islam
PDF
1-6
Bratati Ghosh, Shukufe Rahman, Ahsan Habib, Subrata Das
PDF
7-9
Md Abdus Salam Akanda, Maksuda Khanam, Abu Zar Md Shafiullah
PDF
11-16
Imtiaz Ahmed
PDF
17-20
Md Showkat Ali, MG M Talukder, MR Khan
PDF
21-24
M Alamgir Hossain, Md Shafiqul Islam
PDF
25-29
Khondokar M Ahmed, Saraban Tahora
PDF
31-35
MA Samad, KC Saha
PDF
37-44
Sadia Afrin Chhanda, Tanvir Muslim, Md Aziziur Rahman
PDF
45-48
Jahida Gulshan, Subrina Farah
PDF
49-53
Amena Sultana, Jahida Gulshan
PDF
55-58
Rezvi Shahariar, Shahed Anwar
PDF
59-64