Vol 15, No 2 (2016)

Table of Contents

Articles

Tanveer Alam, Ahmed Sulaeman Al-Harrasi, Bahar Ahmed, Lubna Najam, Shah Alam Khan
PDF
117-125
Kajiram Adhikari
PDF
127-134
Md. Asad uz Zaman, Md. Arafat Al Mamun, Shakila Nargis Khan, Md. Mozammel Hoq, Md. Abdul Mazid
PDF
135-141
S.B. Shirsand, Shivanand ., Shailashri ., G.G. Keshavshetti, V. Jonathan
PDF
143-149
Tahmid Faisal, Monira Ahsan, Jakir Ahmed Choudhury, A.T.M. Zafrul Azam
PDF
151-154
Md. Mubarak Hossain, Faiza Tahia, Md. Abdullah Al-Mansur, Mohammad A. Rashid
PDF
155-159
K. M. Yasif Kayes Sikdar, Amlan Ganguly, A.S.M. Monjur-Al- Hossain, A.B.M. Faroque
PDF
161-165
S. B. Shirsand, R. T. Gumate, V. Jonathan, Shailashri .
PDF
167-172
Farhina Rahman Laboni, Samira Karim, Jalal Uddin, Zubair Khalid Labu
PDF
173-176
Abhijeet Ojha, N.V. Satheesh Madhav
PDF
177-186
Md. Shahadat Hossain, Md. Samiul Islam, Subrata Bhadra, Abu Shara Shamsur Rouf
PDF
187-196
Md. Zahir Uddin, Jakir Ahmed Chowdhury, Ikramul Hasan, Md. Selim Reza
PDF
195-201
Md. Haider Ali, Mohiuddin Ahmed Bhuiyan, Md. Selim Reza, Samira Karim
PDF
203-208
Kohinur Begum, Sultana Juhara Mannan, Aliza Ahmed
PDF
209-214
Salma Ahmed, Rubaiya Ali, Md. Reazul Islam, Md. Anamul Hoque, Abul Hasnat, Zabun Nahar
PDF
215-220
Adeeba Anjum, Md. Zakir Sultan, Md. Al Amin Sikder, Choudhury M. Hasan, Muhammad Abdullah Al-Mansoor, Mohammad A. Rashid
PDF
221-225
Muhammad Rashedul Islam, Md. Mizanur Rahman Moghal, F.M. Shah Noman Ul Bari, Elias Al Mamun
PDF
227-234
Lukas Stanzel, Ivan Malik, Petr Mokry
PDF
225-239