Vol 27, No 2 (2018)

Table of Contents

Articles

Shahid Akhtar Hossain
PDF
i-vi
Monija Manjur, Sonia Hossain, Md. Harunor Rashid Khan
PDF
113-123
Bani Halder, Shanjida Sultana, Tangin Akter, Shefali Begum
PDF
125-134
Humayun Reza Khan, Nigar Sultana, Prova Sharmin
PDF
135-144
Anita Rani Saha, Farah Deeba
PDF
145-154
Shamim Shamsi, Sarowar Hosen, Ashfaque Ahmed
PDF
155-162
Farzana Yasmin, Rajia Sultana, Md. Zakir Sultan
PDF
163-173
Chandan Kumar Dash, Sheikh Shamimul Alam, Syeda Sharmeen Sultana
PDF
175-181
Ishrat Jahan Bonna, Sheikh Shamimul Alam, Syeda Sharmeen Sultana
PDF
183-189
Mohammad Azmal Hossain Bhuiyan, Moniruzzaman Khondker
PDF
191-200
Tazeen Fatima Khan, Samapti Roy, Md. Harunur Rashid
PDF
201-211
Dilruba Parvin, Parveen Rashid, J. L. Karmoker
PDF
213-219
Md. Khalilur Rahman
PDF
221-224